THƯ MỜI THAM DỰ LỄ VU LAN 2019

ĐẠI TRAI ĐÀN CẦU SIÊU, GIẢI OAN BẠT ĐỘ, CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN
TẠI NGHĨA TRANG OAK HILL, SAN JOSE

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính gởi: Quý Đồng hương, Phật tử,
Kính gởi: Quý vị có thân nhân đã qua đời ở Việt Nam hoặc bất cứ nơi đâu trên thế giới,
Kính gởi: Quý vị có người thân quá vãng đã cử hành Tang lễ hay đang An táng
tại Nghĩa trang Oak Hill, San Jose, California, Hoa Kỳ,
Kính thưa quý vị,
“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là nét văn hóa, là tinh thần hiếu đạo tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Với truyền thống cao quý ấy, nhân mùa Vu Lan, được sự chấp thuận của Nghĩa Trang Oak Hill _ San Jose, chùa Thiên Trúc sẽ tổ chức Đại Trai Đàn Cầu Siêu, Giải Oan Bạt Độ, Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn vào các ngày:

Thứ bảy, Chủ nhật ngày 10, ‪‪‪11 ‬‬tháng‪‪ 08 năm 2019 ‬‬‬(Nhằm ngày 10, 11 tháng bảy năm Âm lịch)
Tại: Sunshine Chapel, Nghĩa trang Oak Hill, 300 ‬‬Curtner‪‪ Ave‬‬‬, San Jose, CA 95125.

Với nguyện ước làm sao để báo đáp phần nào công ơn Cha Mẹ và thân quyến; đồng thời thể hiện lòng từ bi của giáo lý đức Phật, hướng đến những Hương hồn còn chưa siêu thoát đang sống đau khổ trong những cảnh giới tối tăm mà cầu giải thoát cho họ.
Vì vậy, chúng tôi kính mời quý Đồng hương, Phật tử hãy dành thời gian đến tham dự Đại Trai Đàn và góp lời cầu nguyện cho người âm được siêu thoát, người dương được bình an. Đặc biệt, quý gia đình nào có người thân quá vãng đã cử hành Tang lễ hoặc đang An táng tại Nghĩa trang Oak Hill, San Jose hay đã qua đời bất cứ nơi nào ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, hãy liên lạc với chúng tôi và ghi tên theo “Mẫu Sớ Cầu Siêu” gởi về địa chỉ:
Chùa Thiên Trúc ‪‪‪2999 ‬‬Vanport‪‪ Dr. San Jose, Ca 95122 ‬‬‬để chúng tôi kịp ghi sớ, bài vị cầu siêu cho thân nhân quý vị.
Sự tham dự của quý vị là thể hiện tinh thần hiếu đạo với người thân đã khuất, là lòng
bi mẫn với vạn loại chúng sanh.
Nguyện cầu chư Phật, Bồ tát gia hộ quý Đồng hương, Phật tử vạn sự kiết tường;
chư Hương linh siêu sanh Phật quốc, Pháp giới chúng sanh hàm triêm lợi lạc.
Trân trọng kính mời!
Mọi sự cúng dường cho Đại lễ, chi phiếu xin đề:
Chùa Thiên Trúc và gởi về địa chỉ:
‪‪‪2999 ‬‬Vanport‪‪ Dr. San Jose, Ca 95122.‬‬‬
Chi tiết xin liên lạc:
* Chùa Thiên Trúc: ‪(408) 644 0639‬ hoặc vào Facebook: Chùa Thiên Trúc hay Hàn Long Ẩn.
website: ‪chuathientruc.com

Trú trì,
Tỳ-kheo Thích Thiện Long
* Xin quý vị giúp phổ biến thông tin này đến những người có thân nhân đã quá vãng. Cảm ơn!

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN 2019
ĐẠI TRAI ĐÀN CẦU SIÊU, GIẢI OAN BẠT ĐỘ, CHẨN TẾ ÂM LINH, CÔ HỒN
TẠI NGHĨA TRANG OAK HILL, SAN JOSE

Thứ sáu, ‪‪‪ngày‬‬‬ ‪09‬ ‪‪‪tháng 08 năm 2019:‬‬‬

‪06:00 PM: Lễ Thượng Phan Sơn Thủy, Thỉnh Linh Triệu Hồn‬.

Thứ bảy, ‪‪‪ngày‬‬‬ ‪10‬ ‪‪‪tháng 08 năm 2019‬‬‬:

‪‪‪0‬‬8:00 AM:‪‪ Lễ Hưng Tác Thượng Đại Tràng Phan;‬,
09:00 ‪‪AM‬‬: Lễ Khai Kinh Bạch Phật;
Thỉnh Tiêu Diện, Thỉnh Chư Hương Linh, Âm Linh Cô Hồn;
‪12:15 PM: Dùng Cơm Trưa‬;
01:30 PM: Tụng Kinh Di Đà;
03:00 PM: Lễ Giải Oan Bạt Độ, Thuyết Pháp Độ Vong, Đại Lễ Cầu Siêu;
‪‪07‬‬:00 PM‪‪: Dùng Cơm Tối‬‬.

Chủ nhật, ‪‪‪ngày‬‬‬ ‪11‬  ‪‪‪tháng 08 năm 2019‬:‬‬

‪‪‪9:00 ‬‬AM‪‪: Tụng Kinh Vu Lan, Báo Ân Cha Mẹ‬‬‬;
10:00 AM: Lễ Vu Lan Bông Hồng Cài Áo (Có chương trình riêng);
11:30 AM: Cúng Dường Trai Tăng, Sớt Bát;
‪‪1‬‬2:15 PM‪‪: Tiến Linh‬‬;
12:30 PM: Dùng Cơm Trưa;
‪‪0‬‬3:00 PM‪‪: Lễ Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn‬‬;
08:00 PM: Hoàn Mãn.

CHƯƠNG TRÌNH AN CƯ KIẾT HẠ 7 NGÀY TẠI CHÙA THIÊN TRÚC

Bắt đầu ‪‪‪từ‬‬‬ ‪ngày‪‪ 05 tháng 08 đến‬‬‬ ‪‪‪ngày 11 tháng 08 năm 2019.‬‬‬

‪‪‪Từ‬‬‬ ‪ngày‪‪ 05 đến‬‬‬ ‪‪‪ngày 09 tháng 08‬‬‬:
‪05:30 am Thức chúng‬
06:00 am Hô canh, tọa thiền, công phu sáng
07:30 am Điểm tâm
‪‪09:00 ‬‬am‪‪ Tụng kinh‬‬
12:00 pm Quá đường
01:00 pm Chỉ tịnh
02:30 pm Thức chúng
03:00 pm Tụng kinh
05:00 pm Dược thực
07:30 pm Thuyết pháp
09:30 pm Hô canh, tọa thiền
10:00 pm Chỉ tịnh

– Ngày 10, ‪‪‪11 ‬‬tháng‪‪ 08‬‬‬
Vu Lan, Trai Đàn Cầu Siêu – Giải Oan Bạt Độ, Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn.