CUỘC MỘNG

CUỘC MỘNG

 

Nắng rồi cũng bỏ ngày thôi

Mây rồi cũng bỏ bầu trời về sông

Mưa rồi cũng bỏ mùa đông

Gió rồi cũng bỏ cánh đồng bay xa

 

Xuân rồi cũng bỏ ngàn hoa

Vầng trăng bỏ lại đêm và cô liêu

Chim bay bỏ lại ráng chiều

Tuổi thơ bỏ lại cánh diều hôm kia

 

Thế gian là cõi chia lìa

Gặp nhau phút chốc rồi về…phù du

Khóc chi cho mắt sưng vù

Buồn chi cho mịt cho mù đời nhau

 

Lên chùa lễ Phật nguyện cầu

Giữ lòng thanh thản, quên sầu trần ai

Cười đi sẽ hết u hoài

Ngủ đi sẽ hết đêm dài chơi vơi

 

Đời là cuộc mộng người ơi

Đam mê chi chuyện có rồi lại không

Ta làm lữ khách phong trần

Thì xin quẳng gánh tang bồng ấy đi!

 

Hàn Long Ẩn